Årsmøte Haugfoss IF 18 mars kl. 19.00

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugfoss IF. Årsmøtet avholdes mandag 18 mars kl. 19.00 på klubbhuset, Nymogata 30.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10 mars til post@haugfoss.no eller til Haugfoss IF, Postboks 542 3342 Åmot.


Saker til behandling

1. Åpning av årsmøte

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av dirigent og referent

4. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll

5. Årsberetning 2018

6. Regnskap 2018/budsjett 2019

7. Medlemskontingent 2019

8. Valg

9. Innkommende saker


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift